hr 0

SERVIS

Osiguran brzi servis za sve naše klijente. Dostupan 24h dnevno 365 dana u godini

REZERVNI DIJELOVI

Bogati lager rezervnih dijelova kako bi sve probleme uklonili u najkraćem mogućem roku

TRANSPORT

Dostupan transport za cijelu Hrvatsku

PRIMAMO PREDNARUDŽBE ZA MODELE 2023.

MODELI 2023

Cijene su izražene u € (EUR). Porez (PDV) je uključen u cijenu.

Cijene su informativnog karaktera i podložne su izmjenama uslijed promjene tečaja eura.

OUTLANDER

T
STD 450 T
STD 450 T
9220,29
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-450-570-T-EN.pdf
1
38 hp, Rotax 427 cc single cylinder, liquid cooled
T
DPS 450 T
DPS 450 T
10.347,34
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-DPS-450-570-T-EN.pdf
1
38 hp, Rotax 427 cc single cylinder, liquid cooled
T
XU 450 T
XU 450 T
10.552,25
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-XU-450-570-T-EN.pdf
1
38 hp, Rotax 427 cc single cylinder, liquid cooled
T
STD 570 T
STD 570 T
9.835,04
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-450-570-T-EN.pdf
1
48 hp, Rotax V-twin, liquid cooled
T
DPS 570 T
DPS 570 T
11.167,00
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-DPS-450-570-T-EN.pdf
1
48 hp, Rotax V-twin, liquid cooled
T
XU 570 T
XU 570 T
11.167,00
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-XU-450-570-T-EN.pdf
1
48 hp, Rotax V-twin, liquid cooled
T
XU+ 570 T
XU+ 570 T
11.884,22
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-XUplus570-T-EN.pdf
1
48 hp, Rotax V-twin, liquid cooled
T
XU+ 650 T
XU+ 650 T
15.265,37
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-XUplus650-T-EN.pdf
1
59 hp, Rotax 649.6 cc V-twin, liquid cooled
T
XT 650 T
XT 650 T
15.265,37
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-XT-650-T-EN.pdf
1
59 hp, Rotax 649.6 cc V-twin, liquid cooled
T
DPS 1000 T
DPS 1000 T
15.675,20
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-DPS-1000-T-EN.pdf
1
80 hp, Rotax 976 cc V-twin, liquid cooled
T
X XC 1000 T
X XC 1000 T
19.056,35
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-X-xC-1000-T-EN.pdf
1
80 hp, Rotax 976 cc V-twin, liquid cooled

OUTLANDER MAX

T
MAX DPS 450 T
MAX DPS 450 T
11.064,55
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-MAX-DPS-450-T-EN.pdf
2
38 hp, Rotax 427 cc single cylinder, liquid cooled
T
MAX DPS 570 T
MAX DPS 570 T
11.781,76
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-MAX-DPS-570-T-EN.pdf
2
48 hp, Rotax V-twin, liquid cooled
T
MAX XU+ 570 T
MAX XU+ 570 T
14.138,32
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-MAX-XUplus570-T-EN.pdf
2
48 hp, Rotax V-twin, liquid cooled
T
MAX XT 570 T
MAX XT 570 T
13.318,65
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-MAX-XT-570-T-EN.pdf
2
48 hp, Rotax V-twin, liquid cooled
T
MAX XU+ 650 T
MAX XU+ 650 T
16.290,00
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-MAX-XUplus650-T-1000-T-EN.pdf
2
59 hp, Rotax 649.6 cc V-twin, liquid cooled
T
MAX XT 650 T
MAX XT 650 T
16.290,00
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-MAX-XT-650-T-EN.pdf
2
59 hp, Rotax 649.6 cc V-twin, liquid cooled
T
MAX XT-P 650 T
MAX XT-P 650 T
17.929,30
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-MAX-XT-P-650-T-EN.pdf
2
59 hp, Rotax 649.6 cc V-twin, liquid cooled
T
MAX XU+ 1000 T
MAX XU+ 1000 T
18.646,52
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-MAX-XUplus650-T-1000-T-EN.pdf
2
80 hp, Rotax 976 cc V-twin, liquid cooled
T
MAX XT-P 1000 T
MAX XT-P 1000 T
20.490,78
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-MAX-XT-P-1000-T-EN.pdf
2
80 hp, Rotax 976 cc V-twin, liquid cooled
T
MAX DPS 1000 T
MAX DPS 1000 T
16.699,80
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-Outlander-MAX-DPS-1000-T-EN.pdf
2
80 hp, Rotax 976 cc V-twin, liquid cooled

OUTLANDER 6x6

T
6X6 XU+ 450 T
6X6 XU+ 450 T
14.343,24
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-6x6-XUplus-450-T-EN.pdf
1
38 hp, Rotax 427 cc single cylinder, liquid cooled
T
6X6 XU+ 650 T
6X6 XU+ 650 T
18.031,76
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-6x6-XUplus-650-T-1000-T-EN.pdf
1
59 hp, Rotax 649.6 cc V-twin, liquid cooled
T
MAX 6X6 XU+ 650 T
MAX 6X6 XU+ 650 T
19.773,57
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-MAX-6x6-XUplus650-T-1000-T-EN.pdf
2
59 hp, Rotax 649.6 cc V-twin, liquid cooled
T
6X6 XU+ 1000 T
6X6 XU+ 1000 T
20.900,61
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-6x6-XUplus-650-T-1000-T-EN.pdf
1
80 hp, Rotax 976 cc V-twin, liquid cooled
T
MAX 6X6 XU+ 1000 T
MAX 6X6 XU+ 1000 T
22.027,66
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-OUtlander-MAX-6x6-XUplus650-T-1000-T-EN.pdf
2
80 hp, Rotax 976 cc V-twin, liquid cooled

RENEGADE

T
STD 650 T
STD 650 T
13.933,40
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-Renegade-650-T-EN.pdf
1
59 hp, Rotax 649.6 cc V-twin, liquid cooled
T
X XC 650 T
X XC 650 T
15.060,45
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-Renegade-X-xC-650-T-EN.pdf
1
59 hp, Rotax 649.6 cc V-twin, liquid cooled
T
X XC 1000 T
X XC 1000 T
18.749,00
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-Renegade-X-xC-1000-T-EN.pdf
1
80 hp, Rotax 976 cc V-twin, liquid cooled

MAVERICK

T
Trail 700 T
Trail 700 T
16.085,00
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-Maverick-Trail-700-T-EN.pdf
2
52 hp, Rotax 650 cc, single cylinder, liquid cooled, catalytic converter
T
Trail DPS 700 T
Trail DPS 700 T
18.851,43
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-Maverick-Trail-DPS-700-1000-T-EN.pdf
2
52 hp, Rotax 650 cc, single cylinder, liquid cooled, catalytic converter
T
Trail DPS 1000 T
Trail DPS 1000 T
20.900,61
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-Maverick-Trail-DPS-700-1000-T-EN.pdf
2
75 hp, Rotax® 976 cc V-twin, liqui cooled, catalytic converter
T
Sport DPS 1000R T
Sport DPS 1000R T
23.667,00
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-Maverick-Sport-DPS-1000R-T-EN.pdf
2
95 hp, Rotax® 976 cc V-twin, liqui cooled, catalyst
T
Sport MAX DPS 1000R T
Sport MAX DPS 1000R T
26.126,00
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-Maverick-Sport-MAX-DPS-1000R-T-EN.pdf
4
95 hp, Rotax® 976 cc V-twin, liqui cooled, catalyst

TRAXTER

T
HD7 T
HD7 T
16.085,00
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-Traxter-HD7-HD9-T-EN.pdf
3
52 hp, Rotax 650 cc, single cylinder, liquid cooled
T
XU HD7 T
XU HD7 T
17.929,30
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-Traxter-XU-HD7-T-EN.pdf
3
52 hp, Rotax 650 cc, single cylinder, liquid cooled
T
HD9 T
HD9 T
19.056,35
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-Traxter-HD7-HD9-T-EN.pdf
3
65 hp, Rotax 976 cc V-twin, liquid cooled, catalyst
T
XU HD9 T
XU HD9 T
21.515,37
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-Traxter-XU-HD9-T-EN.pdf
3
65 hp, Rotax 976 cc V-twin, liquid cooled
T
XU HD9 T
XU HD9 T
22.335,00
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-Traxter-XU-HD9-T-EN.pdf
3
65 hp, Rotax 976 cc V-twin, liquid cooled
T
XU HD10 T
XU HD10 T
24.179,30
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-Traxter-XU-HD10-T-EN.pdf
3
82 hp, Rotax 976 cc V-twin, liquid cooled
T
MAX XU HD10 T
MAX XU HD10 T
26.638,32
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-Traxter-MAX-XU-HD10-T-EN.pdf
6
82 hp, Rotax 976 cc V-twin, liquid cooled
T
PRO XU HD10 T
PRO XU HD10 T
24.896,52
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-TRAXTER-PRO-XU-HD10-T-EN.pdf
3
82 hp, Rotax 976 cc V-twin, liquid cooled
T
PRO XU HD10 T
PRO XU HD10 T
25.716,19
../../../../doc/2023/can-am/ORV-MY23-SPEC-MY23-TRAXTER-PRO-XU-HD10-T-EN.pdf
3
82 hp, Rotax 976 cc V-twin, liquid cooled